Accés usuaris


Sportivament és una empresa de serveis que actua dins l'àmbit de l'esport, de l'oci, de la salut i el turisme, orientada cap al servei integral dels nostres clients. 
 
Els serveis que sportivament pot oferir s'agrupen en quatre blocs:
 
    Gestió d’esdeveniments esportius per a tots els nivells
 
    Organització, planificació i assessorament
 
    Gestió d'activitats lúdico-esportives
 
Part de l'èxit de Sportivament ha estat gràcies als clients (ajuntaments, patronats, esportistes, ...) que han dipositat la seva confiança en la nostra empresa.
 

ORGANITZACIÓ

 
L'estructura de direcció i funcionament de Sportivament està formada per un equip administradors dels quals depenen: els nous projectes, la planificació i direcció dels centres de gestió integral, la prestació de serveis, l'organització d'esdeveniments esportius i tota l'àrea econòmico-financera.
 
Totes les àrees estan coordinades entre si: RRHH, gestió tècnica, informàtica i noves tecnologies, manteniment, marketing, àrea econòmica, compres, administració i totes les instal.lacions que gestionem. Cadascuna d'aquestes àrees està integrada per personal titulat i especialista.
 
En els centres de gestió integral existeix un director i un equip de coordinadors responsables de totes les àrees d'aquesta instal.lació.
 

FILOSOFIA


Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) desconocido usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró hacer un libro de textos especimen. No sólo sobrevivió 500 años, sino que tambien ingresó como texto de relleno en documentos electrónicos, quedando esencialmente igual al original. Fue popularizado en los 60s con la creación de las hojas "Letraset", las cuales contenian pasajes de Lorem Ipsum, y más recientemente con software de autoedición, como por ejemplo Aldus PageMaker, el cual incluye versiones de Lorem Ipsum.